Prawo Jazdy Kategorii C Rzeszów

Samochód ciężarowy

Rzeszów | Przeworsk | Gniewczyna

Ukończenie kursu prawa jazdy kategorii C pozwala na legalne prowadzenie pojazdów ciężarowych i dostawczych. W przypadku ruchu międzynarodowego prawo jazdy kat. C w OSK EFEKT Rzeszów uprawnia do kierowania:

 • samochodami, gdzie dopuszczalna masa całkowita wynosi ponad 3,5 t (z wyłączeniem autobusów),
 • zespołami pojazdów powyżej 3,5 t wraz z przyczepą lekką do 750 kg,
 • pojazdami z kategorii AM.

W Polsce kategoria C upoważnia do prowadzenia:

 • ciągników rolniczych,
 • pojazdów wolnobieżnych typu walec,
 • ciągnika rolniczego wraz z przyczepą do 750 kg,
 • pojazdu wolnobieżnego i lekkiej przyczepy do 750 kg.

Kurs Podstawowy

 • 20 godz. zajęć teoretycznych
 • zajęcia teoretyczne: e-learning lub wykłady
 • 30 godz. zajęć praktycznych
 • jazda po placu manewrowym w WORD

Kurs Ekspresowy

 • 20 godz. zajęć teoretycznych
 • zajęcia teoretyczne: e-learning lub wykłady
 • 30 godz. zajęć praktycznych
 • jazda po placu manewrowym w WORD
 • kurs w 15 dni

Minimalny wiek do kierowania pojazdami kategorii C wynosi:

 • 18 lat: jeżeli osoba ubiegająca się o prawo jazdy kat. C uzyskała kwalifikację wstępną (280 godz.) zgodnie z rozdziałem 7a ustawy z dn. 6.09.2001 r. o transporcie drogowym,
 • 21 lat: bez żadnych innych wymagań

Pojazd szkoleniowy:

 • MAN TGL 12.250 - RPZ 18388 - Pojazd identyczny jak w WORD Rzeszów,
 • MAN TGL 12.250 - RPZ 38600 - Pojazd identyczny jak w WORD Rzeszów,
 • MAN TGL 12.250 - RPZ 33MM.

Podstawowe informacje

Przed zapisaniem się na kurs prawa jazdy należy:

 • Wykonać badania lekarskie. Istnieje możliwość wykonania badań w OSK EFEKT.
 • Przystępując do badań, warto zaopatrzyć się w:

   Okulary lub soczewki — jeśli są używane.

   Aparat słuchowy u osób z wadą słuchu.

   Dokumentacja medycyny np.: badań lekarskich, EKG, EEG, RTG, zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza ogólnego w przypadku osób przewlekle chorych, orzeczenie o niepełnosprawności, karta oceny diabetologicznej, karta wykonania neurologicznej itd.

 • Z badaniami należy udać się do Starostwa Powiatowego/Wydział Kominikacji w celu założenia Profilu Kandydata na Kierowcę i uzyskania numeru PKK.
 • Ze zdobytym numerem PKK, udać się do OSK EFEKT w celu rozpoczęcia kursu.

Opis kursu

 1. Szkolenie obejmuje 20 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych. Zajęcia praktyczne obejmują przede wszystkim jazdę w ruchu miejskim, głównie na terenie miasta w którym kursant będzie zdawał egzamin praktyczny. Istnieje możliwość zdawania egzaminu państwowego w Rzeszowie, Przemyślu lub Krośnie. Po za zajęciami w ruchu miejskim, zajęcia praktyczne obejmują również ćwiczenia na placu manewrowym (jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu po łuku, parkowanie skośne, parkowanie prostopadłe przodem i tyłem, parkowanie równoległe tyłem, ruszanie na wzniesieniu).
 2. Po ukończeniu kursu przeprowadzany jest egzamin wewnętrzny w OSK.

Nasza Galeria