Prawo Jazdy Kategorii C oraz C+E kurs równoległy Rzeszów

Samochód ciężarowy + przyczepa

Rzeszów | Przeworsk | Gniewczyna

Prawo jazdy kategorii C, C+E stwierdza posiadane uprawnienia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t, z wyjątkiem autobusu,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t oraz przyczepy lekkiej,
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t oraz z przyczepy/przyczep,
 • zespołem pojazdów określonych w kat. B+E, pod warunkiem jednoczesnego posiadania prawa jazdy kat. B,
 • zespołem pojazdów określonych w kat. D+E, pod warunkiem jednoczesnego posiadania prawa jazdy kat. D,
 • ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami).

Kurs Podstawowy

 • 20 godz. zajęć teoretycznych
 • zajęcia teoretyczne: e-learning lub wykłady
 • 45 godz. zajęć praktycznych
 • jazda po placu manewrowym w WORD

Kurs Ekspresowy

 • 20 godz. zajęć teoretycznych
 • zajęcia teoretyczne: e-learning lub wykłady
 • 45 godz. zajęć praktycznych
 • jazda po placu manewrowym w WORD
 • kurs w 21 dni

Minimalny wiek do kierowania pojazdami kategorii C wynosi:

 • 18 lat: jeżeli osoba ubiegająca się o prawo jazdy kat. C uzyskała kwalifikację wstępną (280 godz.) zgodnie z rozdziałem 7a ustawy z dn. 6.09.2001 r. o transporcie drogowym,
 • 21 lat: bez żadnych innych wymagań

Pojazd szkoleniowy:

 • MAN TGL 12.250 - RPZ 18388 - Pojazd identyczny jak w WORD Rzeszów,
 • MAN TGL 12.250 - RPZ 38600 - Pojazd identyczny jak w WORD Rzeszów,
 • MAN TGL 12.250 - RPZ 33MM.

Podstawowe informacje

Przed zapisaniem się na kurs należy:

 • należy wykonać badania lekarskie. Istnieje możliwość wykonania badań w OSK EFEKT
 • z badaniami należy udać się do Starostwa Powiatowego/Wydział Kominikacji w celu założenia Profilu Kandydata na Kierowcę i uzyskania numeru PKK.
 • ze zdobytym numerem PKK, udać się do OSK EFEKT w celu rozpoczęcia kursu.

Opis kursu

 1. Szkolenie obejmuje 20 godzin zajęć teoretycznych i 45 godzin zajęć praktycznych. Zajęcia praktyczne obejmują przede wszystkim jazdę w ruchu miejskim, głównie na terenie miasta w którym kursant będzie zdawał egzamin praktyczny. Istnieje możliwość zdawania egzaminu państwowego w Rzeszowie, Przemyślu lub Krośnie. Po za zajęciami w ruchu miejskim, zajęcia praktyczne obejmują również ćwiczenia na placu manewrowym (jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu po łuku, parkowanie skośne, parkowanie prostopadłe przodem i tyłem, parkowanie równoległe tyłem, ruszanie na wzniesieniu).
 2. Po ukończeniu kursu przeprowadzany jest egzamin wewnętrzny w OSK.