Prawo Jazdy Kategorii D Rzeszów

Autobus

Rzeszów | Przeworsk | Gniewczyna

Prawo jazdy kategorii D stwierdza posiadane uprawnienia do kierowania:

 • autobusem, czyli pojazdem przeznaczonym do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,
 • zespołem pojazdów złożonych z autobusu oraz przyczepy. Według przepisów prawo jazdy kat. D Rzeszów uprawnia do przewozu przyczepy lekkiej o dopuszczalnej wadze całkowitej do 750 kg (przyczepa na bagaże),
 • pojazdem wolnobieżnym np. walcem. Uprawnienie dotyczy pojazdów poruszających się na terenie Polski,
 • pojazdem wolnobieżnym wraz z przyczepą do 750 kg — tylko w Polsce,
 • ciągnikiem rolniczym. Pod warunkiem poruszania się pojazdem po drogach krajowych,
 • pojazdami składającymi się z ciągnika rolniczego i przyczepy lekkiej o masie do 750 kg. W tym przypadku prawo jazdy kat. D Rzeszów dot. poruszania się pojazdami rolniczymi, tylko na terenie Polski,
 • pojazdami, wchodzącymi w skład kategorii AM.

Przydatne informacje

Przed przystąpieniem na kurs prawa jazdy kat. D konieczne jest posiadanie kwalifikacji wstępnej. Można ją wykonać w szkole jazdy OSK EFEKT Rzeszów. Istnieje możliwość uzyskania kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej.

 • Po zaliczeniu kursu prawa jazdy kat. D w Rzeszowie możesz ukończyć egzamin państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD).

Minimalny wiek do kierowania pojazdami kategorii C wynosi:

 • 21 lat: jeżeli osoba ubiegająca się o prawo jazdy kat. D uzyskała kwalifikację wstępną (280 godz.) zgodnie z rozdziałem 7a ustawy z dn. 6.09.2001 r. o transporcie drogowym,
 • 24 lat: bez żadnych innych wymagań

Pojazd szkoleniowy:

VOLVO B7R


Podstawowe informacje

Przed zapisaniem się na kurs należy:

 • Wykonać badania lekarskie. Istnieje możliwość wykonania badań w szkole jazdy OSK EFEKT w Rzeszowie. Z uwagi na wykonywanie zawodu kierowcy lekarz-orzecznik wykonuje szereg badań podstawowych i rozszerzonych m.in. psychotesty.
 • Idąc na badania dla kierowców, należy przygotować:
  • dokumentację medyczną (jeśli chorujemy na choroby przewlekłe tj. cukrzyca, choroby serca, nadciśnienie, epilepsja),
  • okulary korekcyjne (jeśli mamy stwierdzoną wadę wzroku),
  • aparat słuchowy (jeśli posiadamy wadę słuchu).
 • Po uzyskaniu pozytywnej opinii od lekarza-orzecznika, należy udać się do Starostwa Powiatowego/Wydziału Komunikacji w celu założenia Profilu Kandydata na Kierowcę i uzyskania numeru PKK.
 • Ubiegając się o Profil Kandydata na Kierowcę, konieczne jest:
  • złożenie wniosku o wydanie prawa jazdy,
  • dołączyć do wniosku kopię prawa jazdy kategorii B,
  • posiadać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy zawodowego pojazdów kat. D,
  • wykonać fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm.
 • Ze zdobytym numerem PKK, udać się do szkoły jazdy OSK EFEKT w Rzeszowie celem rozpoczęcia kursu na prawo jazdy.

Opis kursu

Zajęcia praktyczne obejmują przede wszystkim jazdę w ruchu miejskim, głównie na terenie miasta w którym kursant będzie zdawał egzamin praktyczny. Istnieje możliwość zdawania egzaminu państwowego w Rzeszowie, Przemyślu lub Krośnie. Po za zajęciami w ruchu miejskim, zajęcia praktyczne obejmują również ćwiczenia na placu manewrowym (jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu po łuku, parkowanie skośne, parkowanie prostopadłe przodem i tyłem, parkowanie równoległe tyłem, ruszanie na wzniesieniu).
Po ukończeniu kursu przeprowadzany jest egzamin wewnętrzny w OSK.

Nasza Galeria