Prawo Jazdy Kategorii B+E Rzeszów

Samochód + przyczepa/laweta

Rzeszów | Przeworsk | Gniewczyna

Prawo jazdy kategorii B+E stwierdza posiadane uprawnienia do kierowania:

 • zespołem pojazdów złożonych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t — z wyłączeniem autobusu i motocykla,
 • zespołem pojazdów złożonych o całkowitej masie 3,5 t wraz z przyczepą lekką do 750 kg,
 • pojazdami złożonymi wraz z przyczepą, gdzie masa całkowita ciągniętej przyczepy nie przekracza 3,5 t,
 • zespołem pojazdów składających się z ciągnika rolniczego. Profesjonalny kurs prawa jazdy w Rzeszowie uprawnia do prowadzenia ciągnika rolniczego wraz z dwoma przyczepami lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą na terenie RP. (równoważność z kategorią T),
 • pojazdami zaliczanymi do kategorii AM. Posiadanie prawa jazdy B+E w Rzeszowie umożliwia prowadzenie pojazdów typu motorower lub czterokołowiec bez konieczności pozyskiwania dodatkowych uprawnień,
 • motocyklami o niewielkiej mocy. Kursanci pobierający naukę jazdy w Rzeszowie mają możliwość poruszania się motocyklami o pojemności silnika do 125 cm3 i mocy do 11 kW i stosunku mocy do masy własnej do 0,1 kW/kg. Pod warunkiem posiadania prawa jazdy kat. B w okresie dłuższym niż 3 lata i poruszania się motocyklem tylko na terenie RP.

Minimalny wiek do kierowania pojazdami kategorii B wynosi:

18 lat

Pojazd szkoleniowy:

Opel Vivaro + przyczepka


Podstawowe informacje

Przed zapisaniem się na kurs prawa jazdy w Rzeszowie należy:

 • Wykonać badania lekarskie. Istnieje możliwość wykonania badań w naszej szkole jazdy OSK EFEKT Rzeszów.
 • Na badanie przed nauką jazdy w Rzeszowie warto odpowiednio się przygotować. Osoby cierpiące na wadę wzroku, słuchu lub chorobę przewlekłą powinny ze sobą zabrać:
  • okulary korekcyjne,
  • aparat słuchowy,
  • dokumentację medyczną.
 • Z badaniami należy udać się do Starostwa Powiatowego/Wydziału Komunikacji w celu założenia Profilu Kandydata na Kierowcę i uzyskania numeru PKK. Przed udaniem się do urzędu należy:
  • złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy,
  • załączyć do wniosku ksero prawa jazdy kategorii B,
  • posiadać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami kategorii B+E,
  • wykonać fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm.
 • Ze zdobytym numerem PKK, należy udać się do szkoły jazdy OSK EFEKT w Rzeszowie celem rozpoczęcia kursu.
 • Po zaliczeniu kursu prawa jazdy w Rzeszowie możesz udać się na egzamin państwowy do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego (WORD).

Opis kursu

 1. Szkolenie obejmuje 20 godzin zajęć teoretycznych i 15 godzin zajęć praktycznych. Zajęcia praktyczne obejmują przede wszystkim jazdę w ruchu miejskim, głównie na terenie miasta w którym kursant będzie zdawał egzamin praktyczny. Istnieje możliwość zdawania egzaminu państwowego w Rzeszowie, Przemyślu lub Krośnie. Po za zajęciami w ruchu miejskim, zajęcia praktyczne obejmują również ćwiczenia na placu manewrowym (jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu po łuku, parkowanie skośne, parkowanie prostopadłe przodem i tyłem, ruszenie na wzniesieniu).
 2. Po ukończeniu kursu przeprowadzany jest egzamin wewnętrzny w OSK.

Nasza Galeria