Prawo Jazdy Kategorii AM

Motorower

Rzeszów | Przeworsk | Gniewczyna

Prawo jazdy kategorii AM stwierdza posiadane uprawnienia do kierowania:

  • motorowerem (pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h).
  • czterokołowcem lekkim (pojazd, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h).

Minimalny wiek do kierowania pojazdami kategorii AM wynosi:

14 lat

Pojazd szkoleniowy:

Junak 901


Podstawowe informacje

Przed zapisaniem się na kurs należy:

  • należy wykonać badania lekarskie. Istnieje możliwość wykonania badań w OSK EFEKT
  • z badaniami należy udać się do Starostwa Powiatowego/Wydział Kominikacji w celu założenia Profilu Kandydata na Kierowcę i uzyskania numeru PKK.
  • ze zdobytym numerem PKK, udać się do OSK EFEKT w celu rozpoczęcia kursu.

Opis kursu

  1. Szkolenie obejmuje 10 godzin zajęć teoretycznych i 10 godzin zajęć praktycznych. Zajęcia praktyczne obejmują jazdę w ruchu miejskim oraz ćwiczenia na placu manewrowym (4 manewry w przypadku kat. AM).
  2. Po ukończeniu kursu przeprowadzany jest egzamin wewnętrzny w OSK.