Prawo Jazdy Kategorii A

Motocykl

Rzeszów | Przeworsk | Gniewczyna

Prawo jazdy kategorii A stwierdza posiadane uprawnienia do kierowania:

  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM, A1, A2,
  • motocyklem.

Minimalny wiek do kierowania pojazdami kategorii A wynosi:

  • 20 lat: jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2,
  • 22 lata: jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2.

Pojazd szkoleniowy:

Yamaha XJ6NA


Podstawowe informacje

Przed zapisaniem się na kurs należy:

  • należy wykonać badania lekarskie. Istnieje możliwość wykonania badań w OSK EFEKT
  • z badaniami należy udać się do Starostwa Powiatowego/Wydział Kominikacji w celu założenia Profilu Kandydata na Kierowcę i uzyskania numeru PKK.
  • ze zdobytym numerem PKK, udać się do OSK EFEKT w celu rozpoczęcia kursu.

Opis kursu

  1. Szkolenie obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin zajęć praktycznych. Zajęcia praktyczne obejmują jazdę w ruchu miejskim oraz ćwiczenia na placu manewrowym (przygotowanie do jazdy - przemieszczanie motocykla; slalom wolny - łuki w kształcie cyfry osiem; slalom wolny - slalom pomiędzy bramkami; slalom szybki - średnia prędkość min. 30 km/h; ominięcie przeszkody - prędkość min. 50 km/h; ruszanie na wzniesieniu),
  2. Po ukończeniu kursu przeprowadzany jest egzamin wewnętrzny w OSK.