Prawo Jazdy Kategorii D

Autobus

Rzeszów | Przeworsk | Gniewczyna

Prawo jazdy kategorii D stwierdza posiadane uprawnienia do kierowania:

  • autobusem.

Minimalny wiek do kierowania pojazdami kategorii C wynosi:

  • 21 lat: jeżeli osoba ubiegająca się o prawo jazdy kat. D uzyskała kwalifikację wstępną (280 godz.) zgodnie z rozdziałem 7a ustawy z dn. 6.09.2001 r. o transporcie drogowym,
  • 24 lat: bez żadnych innych wymagań

Pojazd szkoleniowy:

VOLVO B7R


Podstawowe informacje

Przed zapisaniem się na kurs należy:

  • należy wykonać badania lekarskie. Istnieje możliwość wykonania badań w OSK EFEKT
  • z badaniami należy udać się do Starostwa Powiatowego/Wydział Kominikacji w celu założenia Profilu Kandydata na Kierowcę i uzyskania numeru PKK.
  • ze zdobytym numerem PKK, udać się do OSK EFEKT w celu rozpoczęcia kursu.

Opis kursu

    Zajęcia praktyczne obejmują przede wszystkim jazdę w ruchu miejskim, głównie na terenie miasta w którym kursant będzie zdawał egzamin praktyczny. Istnieje możliwość zdawania egzaminu państwowego w Rzeszowie, Przemyślu lub Krośnie. Po za zajęciami w ruchu miejskim, zajęcia praktyczne obejmują również ćwiczenia na placu manewrowym (jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu po łuku, parkowanie skośne, parkowanie prostopadłe przodem i tyłem, parkowanie równoległe tyłem, ruszanie na wzniesieniu).
  1. Po ukończeniu kursu przeprowadzany jest egzamin wewnętrzny w OSK.

Nasza Galeria