Kwalifikacja Wstępna Uzupełniająca Przyśpieszona kat. C i D
Rzeszów

Kwalifikacja na przewóz osób lub rzeczy
RZESZÓW | PRZEWORSK | GNIEWCZYNA

Kwalifikacja Wstępna Uzupełniona Przyśpieszona


To 35 godzin szkolenia dla osób chcących wykonywać pracę w transporcie drogowym, jako kierowca pojazdu ciężarowego lub autobusu.
  • Zadowolonych kierowców95%
  • Powracających osób80%

Kurs Kwalifikacji Wstępnej Uzupełniającej Przyśpieszonej powinny ukończyć osoby, które:


• Chcą pracować w transporcie drogowym innymi pojazdami niż pojazdami, dla których ukończyły kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, jeżeli dana osoba ukończyła kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla np. bloku C1, C1+E, C, C+E, a chce dodatkowo zdobyć uprawnienia zawodowe dla bloku D1, D1+E, D, D+E to ta osoba powinna ukończyć kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej.
Osoby, które zdobyły uprawnienia kat. C/C1 do 10 września 2009 lub uprawnienia kat. D/D1 do 10 września 2008 muszą odbyć szkolenie okresowe.

Ilość godzin:


Liczba godzin kursu potrzebna do pozytywnego zaliczenia

Część specjalistyczna

32.5

Godzin zajęć teoretycznych

Część specjalistyczna

2.5

Godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym

Ważne informacje:

  • W czasie trwania kursu należy wykonać badania lekarskiepsychotechniczne,
  • Kwalifikację wstępną uzupełniającą przyspieszoną dla bloku programowego robi się tylko raz w życiu,
  • Kwalifikację wstępną uzupełniającą przyspieszoną zdobywa się na dany blok kategorii: C1, C1+E, C, C+E lub D1, D1+E, D, D+E bez względu na to, jakie posiada się w danej chwili kategorie prawa jazdy.

  • Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona kończy się egzaminem teoretycznym w postaci testu składającego się z części specjalistycznej (dla kat. C1, C1+E, C, C+E lub D1, D1+E, D, D+E),
  • Przed upływem 5 lat od uzyskania Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej trzeba ukończyć szkolenie okresowe, ponownie zrobić badania i wymienić prawo jazdy, a następnie te same czynności powtarzać co 5 lat.