Kwalifikacja Wstępna Przyśpieszona kat. C i D
Rzeszów

Kwalifikacja na przewóz osób lub rzeczy
RZESZÓW | PRZEWORSK | GNIEWCZYNA

Kwalifikacja Wstępna Przyśpieszona


To "skrócona" kwalifikacja wstępna do 140-stu godzin szkolenia dla osób chcących wykonywać pracę w transporcie drogowym, jako kierowca pojazdu ciężarowego lub autobusowego.
  • Zadowolonych kierowców94%
  • Powracających osób82%

Kurs Kwalifikacji Wstępnej Przyśpieszonej powinny ukończyć osoby, które chcą pracować jako kierowca:


Kat. C/C+E i ukończyły 21 rok życia, a prawo jazdy kat. C/C1 zdobyły po 10 września 2009 roku,
Kat. D/D+E i ukończyły 23 rok życia, a prawo jazdy kat. D/D1 zdobyły po 10 września 2008 roku.
Osoby, które zdobyły uprawnienia kat. C/C1 do 10 września 2009 lub uprawnienia kat. D/D1 do 10 września 2008 muszą odbyć szkolenie okresowe.

Ilość godzin:


Liczba godzin kursu potrzebna do pozytywnego zaliczenia

Część podstawowa

97

Godzin zajęć teoretycznych

Część specjalistyczna

33

Godzin zajęć teoretycznych

Część specjalistyczna

8

Godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowych

Część specjalistyczna

2

Godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych na płycie poślizgowej, które można zastąpić 1-ną godziną zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych na symulatorze jazdy samochodem ciężarowym/autobusem

Ważne informacje:

  • W czasie trwania kursu należy wykonać badania lekarskiepsychotechniczne,
  • Jeśli jesteś w wieku od 18 do 21 lat, masz kat. C lub C+E, nie chcesz mieć ograniczeń tonażowych i nie chcesz czekać do 21 roku życia, musisz skończyć kwalifikację wstępną, jeśli skończyłeś 21 lat, wówczas należy zrobić kwalifikację wstępną przyspieszoną,
  • Jeśli jesteś w wieku od 21 do 23 lat, masz kat. D lub D+E, nie chcesz mieć ograniczeń i nie chcesz czekać do 23 roku życia, musisz skończyć kwalifikację wstępną, jeśli skończyłeś 23 lata, wówczas należy zrobić kwalifikację wstępną przyspieszoną,
  • Osoby starsze (kandydaci z kat. C i C+E po 21 roku życia lub z kat. D i D+E po 23 roku życia) kończą jedynie kwalifikację wstępną przyspieszoną,

  • Kwalifikację wstępną przyspieszoną dla bloku programowego robi się tylko raz w życiu,
  • Kwalifikację wstępną przyspieszoną zdobywa się na dany blok kategorii: C1, C1+E, C, C+E lub D1, D1+E, D, D+E bez względu na to, jakie posiada się w danej chwili kategorie prawa jazdy. Rozszerzenie posiadanych uprawnień nie oznacza więc konieczności powtórzenia kwalifikacji wstępnej przyspieszonej,
  • Kwalifikacja wstępna przyspieszona kończy się egzaminem teoretycznym w postaci testu składającego się z części ogólnej i części specjalistycznej (dla kat. C1, C1+E, C, C+E lub D1, D1+E, D, D+E),
  • Przed upływem 5 lat od uzyskania Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej trzeba ukończyć szkolenie okresowe, ponownie zrobić badania i wymienić prawo jazdy, a następnie te same czynności powtarzać co 5 lat.