Kurs na operatora wózków jezdniowych podnośnikowych kategorii II WJO.

prowadzony jest na podstawie programu Ośrodka Doskonalenia Kadr w Mysłowicach.

Szkolenie II WJO

Szkolenie prowadzone jest w zakresie kategorii:

II WJO - Uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem specjalizowanych.

Czas trwania kursu

  • 38 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych
  • 10 godzin zajęć praktycznych
  • 4 godziny uzupełnienia programowego (dla osób niespełniających wymagań znajomości zagadnień z zakresu mechaniki i elektromechaniki)

Cel kursu

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, co pozwoli uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem specjalizowanych kategorii II WJO.

Podstawowe wymogi, aby rozpocząć szkolenie

  • ukończony 18 rok życia
  • badania lekarskie
  • minimum podstawowe wykształcenie