Prawo Jazdy Kategorii T Rzeszów

Zespół pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą

Rzeszów | Przeworsk | Gniewczyna

Prawo jazdy kategorii T stwierdza posiadane uprawnienia do kierowania:

 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
 • zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami),
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM (motorowerem oraz czterokołowcem lekkim).

Minimalny wiek do kierowania pojazdami kategorii T wynosi:

16 lat

Pojazd szkoleniowy:

John Deere 5058E + przyczepa


Podstawowe informacje

Przed zapisaniem się na kurs należy:

 • należy wykonać badania lekarskie. Istnieje możliwość wykonania badań w OSK EFEKT
 • z badaniami należy udać się do Starostwa Powiatowego/Wydział Kominikacji w celu założenia Profilu Kandydata na Kierowcę i uzyskania numeru PKK należy:
 • złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy,
 • załączyć do wniosku ksero prawa jazdy kategorii T,
 • posiadać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami kategorii T,
 • wykonać fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm.
 • Ze zdobytym numerem PKK, udać się do OSK EFEKT w celu rozpoczęcia kursu.
 • Po zaliczeniu kursu prawa jazdy w Rzeszowie możesz udać się na egzamin państwowy do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego (WORD).

Opis kursu

 1. Szkolenie obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin zajęć praktycznych. Zajęcia praktyczne obejmują przede wszystkim jazdę w ruchu miejskim, głównie na terenie miasta w którym kursant będzie zdawał egzamin praktyczny. Istnieje możliwość zdawania egzaminu państwowego w Rzeszowie, Przemyślu lub Krośnie. Po za zajęciami w ruchu miejskim, zajęcia praktyczne obejmują również ćwiczenia na placu manewrowym (jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu po łuku, parkowanie skośne, parkowanie prostopadłe przodem i tyłem, ruszenie na wzniesieniu).
 2. Po ukończeniu kursu przeprowadzany jest egzamin wewnętrzny w OSK.

Nasza Galeria