KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA PRZYSPIESZONA - kat. C / D - przewóz osób / rzeczy
RZESZÓW / PRZEWORSK / GNIEWCZYNA

           Charakterystyka kwalifikacji wstępnej uzupełniającej:

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca PRZYSPIESZONA
to 35 godzin szkolenia dla osób chcących wykonywać pracę w transporcie drogowym, jako kierowca pojazdu ciężarowego lub autobusu.

           Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej dotyczy osób, które:

chcą pracować w transporcie drogowym innymi pojazdami niż pojazdami, dla których ukończyły kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, jeżeli dana osoba ukończyła kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla np. bloku C1, C1+E, C, C+E ,a chce dodatkowo zdobyć uprawnienia zawodowe dla bloku D1, D1+E, D, D+E to ta osoba powinna ukończyć kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej.

           Osoby, które zdobyły uprawnienia kat. C/C1 do 10 września 2009 lub uprawnienia kat. D/D1 do 10 września 2008 muszą odbyć szkolenie okresowe.

          Ilość godzin:

• część specjalistyczna - 32,5 godzin zajęć teoretycznych,
• część specjalistyczna - 2,5 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym.

          Ważne informacje:

• w czasie trwania kursu należy wykonać badania lekarskie i psychotechniczne,
• kwalifikację wstępną uzupełniającą przyspieszoną  dla bloku programowego robi się tylko raz w życiu,
• kwalifikację wstępną uzupełniającą przyspieszoną zdobywa się na dany blok kategorii: C1, C1+E, C, C+E  lub D1, D1+E, D, D+E bez względu na to, jakie posiada się w danej chwili kategorie prawa jazdy,
• kwalifikacja wstępna uzupełniającą przyspieszona kończy się egzaminem teoretycznym w postaci testu składającego się z części specjalistycznej (dla kat. C1, C1+E, C, C+E lub D1, D1+E, D, D+E),
• przed upływem 5 lat od uzyskania Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej trzeba ukończyć szkolenie okresowe, ponownie zrobić badania i wymienić prawo jazdy, a następnie te same czynności powtarzać co 5 lat.
      
Nasi kursanci najczęściej wybierają zajęcia z wykorzystaniem platformy elerningowej co pozwala rozpocząć kurs w dowolnym terminie !

OSK EFEKT Rzeszów
35-005 Rzeszów,
pl. Kilińskiego 2 (ul. Bardowskiego)

tel. 504 429 605 - Daniel Lasek
tel. 502 581 039 - Roman Lasek

e-mail: biuro@oskefekt.eu

Biuro czynne:
pon. - pt.: 800 - 1600
37-200 Przeworsk,
ul. Piłsudskiego 1 (I piętro)

tel. 502 581 039 - Roman Lasek
tel. 504 429 605 - Daniel Lasek

e-mail: biuro@oskefekt.eu

Biuro czynne:
pon.: 1500 - 1800

śr.: 1500 - 1800

OSK EFEKT Przeworsk

OSK EFEKT Gniewczyna Tr.
37-203 Gniewczyna Łańcucka
Gniewczyna Tryniecka 269

tel. 502 581 039 - Roman Lasek
tel. 504 429 605 - Daniel Lasek

e-mail: biuro@oskefekt.eu

Biuro czynne:
pon. - pt.: 700 - 1900
sb.: 700 - 1500

© 2015 Efekt - Ośrodek Szkolenia Kierowców EFEKT